Vrije School Driebergen

Zesdaagse 2022-2023

Dansen met de Maskers Karakterstructuren en Biodanza

Training

In deze ervaringsgerichte trainingsdagen verdiepen we ons in de Karakterstructuren, de bijbehorende lichaamspantsering en de helende beweging, die we ook fysiek gaan ervaren.

 

Je kunt de dagen ook los van elkaar volgen! Voor deelname aan één dag kun je eenmalig een certificaat vragen aan ons, die is geaccrediteerd door St. Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) voor 12 studiepunten.

 

 

In zijn boek Karakter Analyse beschreef Wilhelm Reich hoe psychische conflicten zich manifesteren in karakterpantsering. Rolando Toro, de grondlegger van het bewegingsysteem Biodanza, draagt met de eenheid van muziek, emotie en beweging op bijzondere wijze bij aan het laten smelten van deze karakterpantsering. Het werk van Reich was één van zijn belangrijkste bronnen van inspiratie.

Lowen en Pierrakos waren belangrijke leerlingen van Reich en hebben de karakterpantsering waarbij de persoonlijkheid in het lichaam wordt bestudeerd aan de hand van spierspanningen en levensenergie verder uitgewerkt in het model van de vijf (meest bekende) structuren. Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie.

Hoewel er onderscheid gemaakt wordt in verschillende karakterstructuren, is niemand precies één type, want de meeste mensen hebben alle typen in meerdere of mindere mate in zich. Meestal herkennen we dat één of twee structuren overheersen.

 

 

Doel De training heeft als doel dat we meer bewust naar de lichaamsbouw en energie leren kijken en dit als therapeut, coach, begeleider of docent ook kunnen vertalen naar de wijze waarop we betekenis geven aan de (ziels)beweging van de mensen die we begeleiden. En deze begeleiding ook kunnen ondersteunen met beweging, muziek en woorden vol symboliek en poëzie. Tevens is het een mogelijkheid voor professionals in andere vormen van lichaamsgericht werk om kennis te maken met de effecten van het Biodanza systeem als het gaat om groepsgewijs bijdragen aan het laten smelten van spierpantsers.

Voor wie? De training is boeiend en bruikbaar voor iedereen die met mensen werkt en richt zich vooral op professionals die deze vorm van ervaringsleren direct kunnen toepassen, zoals therapeuten, coaches, begeleiders en trainers van energie- en/of lichaamswerk, van familie-opstellingen en systemisch werk, bio-energetica, etc. Voor hun is de training een aanvullende vorm van inspiratie om meer lichaamsgericht en met groepen te werken. Uiteraard zijn Biodanza docenten en studenten ook van harte welkom. Voor hun is de training een aanvullende vorm van scholing (continued learning), vooral op het gebied van 'lijven lezen' en om meer inzicht te krijgen in de helende beweging van iedere structuur. Enige basiskennis over de karakterstructuren wordt als aanwezig beschouwd.

 

 

Door wie? In 2012 verzorgde Yvonne Sep voor de eerste keer het seminar Karakterstructuren binnen de opleiding voor Biodanza docenten in Nederland. Er bleek grote belangstelling te bestaan, vooral ook onder studenten en docenten die naast Biodanza professionele interesse bleken te hebben in andere vormen van energetische begeleiding.

Begin 2015 werd het seminar vernieuwd voor begeleiders en trainers van groepen in energie- en/of lichaamswerk zoals bijv. systemisch werk en bio-energetica. In de periode 2016-2019 verzorgde zij de training vijf keer met Eveline Mientjes in de vorm van een Vijfdaagse en vanaf 2018 als Zesdaagse met de 'symbiotische structuur' erbij.

Na een veelzijdige loopbaan van ruim twintig jaar bij diverse organisaties gooide Yvonne het roer om van werken naar dansen door het leven. Zij studeerde in 2005 af als Biodanza docent, verkreeg in 2009 haar didactische bevoegdheid en leidt sindsdien ook Biodanza docenten op via diverse scholen in Europa. Sinds 2012 is zij tevens directeur van de Zuid Spaanse school in Murcia (voorheen Rotterdam).

Zij volgde in 2010 de opleiding Systemisch Werk (Phoenix Opleidingen), waarin het boek 'De Maskermaker' een belangrijke plaats innam. Dit verdiepte haar inzicht in het begrijpen van de zielsbeweging, zoals deze weerspiegeld wordt in ons lichaam en vanwaaruit we onze eigen integrerende beweging kunnen duiden. Het gedachtegoed van Reich in beide opleidingen legde de basis voor de ontwikkeling van seminars en de vijf-/zesdaagse over Karakterstructuren.

Vanaf 2020 verzorgt Karin Meijer het ochtendprogramma. De karakterstructuren zijn voor haar vooral een ontdekkingsreis waardoor we kunnen begrijpen hoe we hebben leren overleven in onze eerste levensjaren en waardoor we in eerste instantie onszelf beter leren kennen.  Karin heeft naast haar werk als biodanza docente al meer dan 20 jaar een eigen praktijk waarin zij persoonlijke coaching verzorgt en heeft zich o.a. gespecialiseerd in 'Biodanza en Massage' als toepassing om spierpantsers zacht te laten smelten.

 

 

Hoe geven we de dynamiek van ervaren en voelen een centrale plek in onze wijze van werken? Hoe ondersteunt dit de beweging van egopijn naar ‘zoete’ (helende) pijn? Deze vragen nemen we mee als een rode draad door de training heen.

 

 

Wie zichzelf kent, kent het al ...

Opzet Wie zichzelf kent, kent het al, zeiden de alchemisten zo wijs. De dagen hebben de opzet van een semi-gesloten laboratorium, dat betekent dat jij uitgenodigd wordt om als alchemist mee te reizen door de zesdaagse heen. Daarbij kun je kiezen om alle dagen deel te nemen of losse dagen te volgen. Voor de verdieping van jouw inzicht en je thuisvoelen in de groep is deelname aan alle dagen van harte aanbevolen.

 

We reizen samen, door:

 

Informatie uit te wisselen, ons in te lezen en voor te bereiden, bij voorkeur ook door (opnieuw) onze eigen karakteranalyse te maken.
 

Inzicht te verwerven in de wijze waarop onze eigen ontwikkelingsweg zich vertaald heeft in karakterstructuren en daarmee samenhangende spierspanningen in ons eigen lichaam en - vooral ook - wat ons zelf helpt bepaalde spierspanningen te laten oplossen.

 
Van elke karakterstructuur te ontdekken hoe deze zich in het lichaam manifesteert en welke vormen van begeleiding en beweging worden aanbevolen voor hun zingevende en helende werking.

 

 

De basistraining bestaat uit 6 dagen (12 dagdelen), die steeds reflectie, dialoog en beweging bevatten. Tijdens deze dagen kijken we ook naar de lichaamsbouw, beweging en energie van elkaar. We verbinden deze met onze karakteranalyse en met onze ervaring over wat werkt om bepaalde spierspanningen te laten oplossen.

 

 

Door mee te kijken in de helende taak van elkaar worden we ons eens te meer gewaar van het belang van progressiviteit wanneer we anderen helpen de muurtjes te laten smelten. Zo leren we als professionals tegelijkertijd onze eigen pantsers steeds beter kennen en kunnen daardoor met nog meer compassie naar die van anderen kijken.

 

 

Wanneer? In de Zesdaagse kun je eigenlijk iedere dag instromen. Je bent van harte uitgenodigd om mee op pad te gaan in een reis, waarin op iedere dag een andere karakterstructuur wordt uitgediept en geïntegreerd in het geheel.

 

We hanteren voor de traditionele vijf hun oorspronkelijke benamingen: de schizoïde, de orale, de masochistische, de psychopathische en de rigide structuur, omdat deze deel uitmaken van wat we vakjargon noemen. Vanaf 2018 maakt ook de symbiotische structuur deel uit van de training.

 

Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie. De training ontvouwt zich in de volgende data en thema's, die openstaan voor inschrijving en ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

 

 

De schizoïde structuur - Kom van dat dak af

 

● 4 september 2022

   
De orale structuur - I can’t get no satisfaction ● 2 oktober 2022
   
De symbiotische structuur - Du bist alles ● 6 november 2022
   
De masochistische structuur - Een heel zwaar leven ● 29 januari 2023
   
De psychopathische structuur - Bescheiden ● 5 maart 2023
   
De rigide structuur - Frozen ● 3 april 2022 en 2 april 2023
   
 

Elke relatie haakt min of meer in op de vorige en vormt je mede tot wie je vandaag bent. Door onze eigen pantsers steeds beter te leren kennen, kunnen we met nog meer compassie naar die van onze (vorige) partner kijken en vooral ook naar ieders integrerende beweging. Voor wie voldoende basiskennis heeft over de verschillende karakterstructuren is er jaarlijks een extra dag over: 

De Karakterstructuur in de Liefdesrelatie ● 5 juni 2022 en 4 juni 2023

 

 

Over Vivencia Vivencia is een netwerkorganisatie van professionele trainers en begeleiders. Training en groepscoaching bestaat uit drie geïntegreerde delen: dialoog, reflectie en beweging. Vivencia geeft hiermee nieuwe impulsen aan onze affectieve intelligentie: Hoe zijn wij in relatie met onszelf, de ander en de wereld om ons heen.

 

 
Praktische gegevens Heb je zin om mee op pad te gaan in deze reis van zelfkennis, ontdekken, onthullen, omhullen en helen van onze eigen identiteit en die van anderen? Wacht niet te lang met je inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt. Stuur jouw aanmelding naar Yvonne per mail:
e-mail
Wil je even mondeling overleggen? Bel Yvonne dan op:  

06-20070665

De training vindt plaats in de Vrije School te Driebergen (Faunalaan 250). Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Aanbevolen: Reserveer een half uur extra aan het begin en het einde van de dag voor rustige in- en uitloop. Voor iedere dag ontvang je een syllabus met wat opdrachten, informatie over zowel gedachtegoed als beweging, literatuur, e.d.
Alle zes dagen kosten € 425,- maar je kunt ook afzonderlijke dagen deelnemen voor € 85,- per trainingsdag. Met de betaling reserveer je jouw plaats. Bij overboeking hebben inschrijvingen voor de hele cyclus voorrang op inschrijvingen voor een afzonderlijke dag.
Schrijf je je in voor de gehele cyclus, dan krijg je één dag en de algemene syllabus cadeau. Wil jij jouw syllabus vooraf thuisgestuurd krijgen? Maak dan de additionele bijdrage in de verzendkosten over van € 5,- en mail ons je adres. En anders ontvang je deze van ons op de dag zelf.
Mocht je je onverhoopt afmelden in de laatste week voor een trainingsdag, dan krijg je geen restitutie van het bedrag. Als je de dag alsnog wilt inhalen in de volgende cyclus, dan kan dit door bijbetaling van € 42,50. Jouw betaling kan naar rek. NL03 INGB 0003 2728 43 van Vivencia te Nijmegen o.v.v. Karakterstructuren.