Vijfdaagse training

2016-2017

Vrije School Driebergen

Karakterstructuren en Biodanza

Training

 

In deze ervaringsgerichte training van 5 losse dagen verdiepen we ons in de Karakterstructuren, de bijbehorende lichaamspantsering en de helende beweging, die we ook fysiek gaan ervaren.

 

 

In zijn boek Karakter Analyse beschreef Wilhelm Reich hoe psychische conflicten zich manifesteren in karakterpantsering. Rolando Toro, de grondlegger van het bewegingsysteem Biodanza, draagt met de eenheid van muziek, emotie en beweging op bijzondere wijze bij aan het laten smelten van deze karakterpantsering, zodat we ons volledig kunnen openen in het contact met de wereld om ons heen. Het werk van Reich was hierbij zijn belangrijkste inspiratiebron.

 

 

Door wie? In 2012 verzorgde Yvonne Sep voor de eerste keer het seminar Karakterstructuren binnen de opleiding voor Biodanza docenten in Nederland. Er bleek grote belangstelling te bestaan, vooral ook onder studenten en docenten die naast Biodanza professionele interesse bleken te hebben in andere vormen van energetische begeleiding.

Begin 2015 werd het seminar vernieuwd voor begeleiders en trainers van groepen in energie- en/of lichaamswerk zoals bijv. systemisch werk en bio-energetica en Eveline Mientjes was erbij. Yvonne en Eveline vonden elkaar al gauw om de training samen te gaan geven en uit te breiden naar een vijfdaagse in het eerste halfjaar van 2016. Vanwege de grote belangstelling, verzorgen zij de cyclus nog twee keer in 2016-2017.

Voor Eveline is Biodanza een prachtig systeem waarbij mensen op een lichte en speelse manier hun  oorspronkelijkheid weer tegenkomen en opnieuw leren vanuit hun hart te leven. Zij heeft o.a. de 4 jarige opleiding tot Transpersoonlijk Psychotherapeut (Boswijk Instituut) als achtergrond, waarvan systemisch werk en de karakterstructuren deel uitmaken en is nu als (groeps)therapeut en supervisor aan deze opleiding verbonden.

Het werken met karakterstructuren is voor haar een prachtige manier van kijken naar hoe iemand moest leren overleven en zijn oorspronkelijkheid heeft onderdrukt ... hoe dit zich in het lichaam manifesteert en ook weer kan vrijkomen. Als therapeut spreekt de combinatie van Karakterstructuren en Biodanza haar vooral aan, omdat de wijsheid van emotie, lichaamstaal en beweging daarin bij elkaar komen.

Na een veelzijdige loopbaan van ruim twintig jaar bij diverse organisaties gooide Yvonne het roer om van werken naar dansen door het leven. Zij studeerde in 2005 af als Biodanza docent, verkreeg in 2009 haar didactische bevoegdheid en leidt sindsdien ook Biodanza docenten op via diverse Biodanza Scholen in Nederland en Spanje.

Zij volgde in 2010 ook de opleiding Systemisch Werk (Phoenix Opleidingen), waarin het boek De Maskermaker een belangrijke plaats innam. Dit verdiepte haar inzicht in het begrijpen van de zielsbeweging, zoals deze weerspiegeld wordt in ons lichaam en vanwaaruit we onze eigen helende taak kunnen duiden. Het gedachtegoed van Reich in beide opleidingen legde de basis voor de ontwikkeling van eerdere seminars en deze vijfdaagse over Karakterstructuren.

 

 

Lowen en Pierrakos waren belangrijke leerlingen van Reich en hebben de karakterpantsering en het model van de vijf structuren, waarbij de persoonlijkheid in het lichaam wordt bestudeerd aan de hand van spierspanningen en levensenergie, verder uitgewerkt. Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie. Hoewel er onderscheid gemaakt wordt in een vijftal karakterstructuren, is niemand precies één type, want de meeste mensen hebben alle typen in meerdere of mindere mate in zich. Soms herkennen we dat één of twee structuren overheersen.

 

 

Doel De training heeft als doel dat we meer bewust naar de lichaamsbouw en energie leren kijken, dit als therapeut, begeleider of docent ook kunnen vertalen naar de wijze waarop we betekenis geven aan de (ziels)beweging van de mensen die we begeleiden en ook kunnen ondersteunen met beweging, muziek en woorden vol symboliek en poëzie. Tevens is het een mogelijkheid voor professionals in andere vormen van energie- en/of lichaamswerk om kennis te maken met de effecten van het Biodanza systeem als het gaat om groepsgewijs bijdragen aan het laten smelten van spierpantsers.

Voor wie? De training is boeiend en bruikbaar voor iedereen die met mensen werkt en richt zich vooral op mensen die deze vorm van ervaringsleren direct kunnen toepassen zoals therapeuten, begeleiders en trainers (in opleiding) van energie- en/of lichaamswerk, van familie-opstellingen en systemisch werk, bio-energetica, etc. Uiteraard zijn Biodanza docenten en studenten ook van harte welkom. Voor hun is de training zeker ook een aanvullende vorm van inspiratie en scholing, vooral op het gebied van 'lijven lezen'. Enige basiskennis over de karakterstructuren wordt als aanwezig beschouwd.

 

 

Hoe geven we de dynamiek van ervaren en voelen een centrale plek in onze wijze van werken? Hoe ondersteunt dit de beweging van egopijn naar ‘zoete’ (helende) pijn? Deze vragen nemen we mee als een rode draad door de vijfdaagse heen.

 

 

Wie zichzelf kent, kent het al ...

Opzet Wie zichzelf kent, kent het al, zeiden de alchemisten zo wijs. De vijfdaagse heeft de opzet van een semi-gesloten laboratorium, dat betekent dat jij uitgenodigd wordt om als alchemist mee te reizen naar de vijfdaagse toe. Daarbij kun je kiezen om alle vijf dagen deel te nemen of losse dagen te volgen. Voor de verdieping van jouw inzicht en je thuisvoelen in de groep is deelname aan alle vijf dagen van harte aanbevolen. We reizen samen, door:

 

Informatie uit te wisselen, ons in te lezen en voor te bereiden, bij voorkeur ook door (opnieuw) onze eigen karakteranalyse te maken. Het boek de Maskermaker wordt van harte aanbevolen om (weer) eens naar jouw eigen zielbeweging te kijken.
 

 

Inzicht te verwerven in de wijze waarop onze eigen ontwikkelingsweg zich vertaald heeft in karakterstructuren en daarmee samenhangende spierspanningen in ons eigen lichaam en - vooral ook - wat ons zelf helpt bepaalde spierspanningen te laten oplossen.
 
Van elke karakterstructuur te ontdekken hoe deze zich in het lichaam manifesteert en welke vormen van begeleiding en beweging worden aanbevolen voor hun zingevende en helende werking.

 

De training bestaat uit 5 dagen (10 dagdelen), die steeds reflectie, dialoog en ervaring bevatten. Tijdens deze dagen kijken we ook naar de lichaamsbouw, beweging en energie van elkaar. We verbinden deze met onze karakteranalyse en met onze ervaring over wat werkt om bepaalde spierspanningen te laten oplossen.

Door mee te kijken in de helende taak van elkaar worden we ons eens te meer gewaar van het belang van progressiviteit wanneer we anderen helpen de muurtjes te laten smelten. Zo leren we als professionals tegelijkertijd onze eigen pantsers steeds beter kennen en kunnen daardoor met nog meer compassie naar die van anderen kijken.

 

 

Wanneer? De tweede vijfdaagse loopt door tot februari en de derde begint in april 2017. Je bent van harte uitgenodigd om mee op pad te gaan in deze reis van vijf dagen, waarin op iedere dag een andere karakterstructuur wordt uitgediept en geïntegreerd in het geheel. We hanteren de traditionele vijf benamingen: de schizoïde, de orale, de masochistische, de rigide en de psychopatische structuur, omdat deze deel uitmaken van wat we vakjargon noemen. Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke manifestatie. De training ontvouwt zich in de volgende data en thema's, die nog openstaan en ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd:


❶ 9 apr 2017: Kom van dat dak af - De schizoïde structuur
❷ 14 mei 2017: I can’t get no satisfaction - De orale structuur
❸ 11 jun 2017: Ik heb een heel zwaar leven - De masochistische structuur
❹ 10 sep 2017: Frozen - De rigide structuur
❺ 12 feb en 5 nov 2017:
't Is moeilijk bescheiden te blijven - De psychopatische structuur

 

 

 
Praktische gegevens Heb je zin om mee op pad te gaan in deze reis van zelfkennis, ontdekken, onthullen, omhullen en helen van onze eigen identiteit en die van anderen? Wacht niet te lang met je inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt. Stuur jouw aanmelding naar Yvonne per mail:

yvonne.sep@vivencia.org.

De vijfdaagse vindt plaats in de Vrije School te Driebergen (Faunalaan 250). Voor iedere dag ontvang je een boekje met wat opdrachtjes, informatie over zowel gedachtegoed als beweging, literatuur, e.d. Het programma begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. Aanbevolen: Reserveer een half uur extra aan het begin en het einde van de dag voor rustige in- en uitloop.
De totaalprijs voor alle vijf dagen is € 295,- en je kunt ook afzonderlijke dagen deelnemen voor € 70,- per trainingsdag. Wil jij jouw boekje(s) vooraf thuisgestuurd krijgen? Maak dan de additionele bijdrage van € 5,- in de verzendkosten over en mail ons je adres. Jouw betaling kun je voldoen op rek. NL03 INGB 0003 2728 43 van Vivencia te Amsterdam o.v.v. Vijfdaagse Karakterstructuren.
Voor deelname aan één dag kun je een certificaat vragen aan ons, die is geaccrediteerd door St. Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) voor 12 studiepunten. Mocht jij jouw zelfanalyse met Eveline of Yvonne (via Skype) willen bespreken, dan geldt een uurtarief van € 50,- per uur. Wil je collega's op de hoogte stellen? Stuur gerust deze link met informatie en/of de flyer in pdf door. Wil je even mondeling overleggen? Neem dan contact op met Eveline.

040-2840376 / 06-51649402.

 

 

Over Vivencia Vivencia is een netwerkorganisatie van professionele trainers en begeleiders. Training en groepscoaching bestaat uit drie geïntegreerde delen: dialoog, reflectie en op Biodanza geïnspireerde beweging. Vivencia geeft hiermee nieuwe impulsen aan onze affectieve intelligentie: Hoe zijn wij in relatie met onszelf, de ander en de wereld om ons heen.